z našich vystoupení

Divadlo Vinohrady - Představení s rodinou Šigejama

Blatná 29.8.2015

Představení na krásném vodním zámku Blatná, 29.8.2015

Lahodný jed (Busu)

Horský mnich zlodějem tomelů (Kaki Jamabuši)

Velké prádlo (Susugigawa)

Houby rostly na nádvoří Místodržitelského paláce 27.8.2015

Kusabira - Houby

Susugigawa - Velké prádlo

Kagjú - Hlemýžď

 

foto od Kája Ludvová, děkujeme!

Lišky na nádvoří 9.7.2015

Foto od Kája Ludvová, děkujeme!

Představení na nádvoří Místodržitelského paláce 9. června 2015

Představení na nádvoří Místodržitelského paláce 9. června 2015. Foto: Radek Nozar (café Morgal)

Vernisáž výstavy "NA NÁVŠTĚVĚ u nakladatelů brněnských univerzit"

20.5.2015 

Rajhrad areál benediktinského kláštera, Památník písemnictví na Moravě

Vernisáž výstavy "NA NÁVŠTĚVĚ u nakladatelů brněnských univerzit"

Kagjů - Brněnský Lunapark 2015

Večer s nó a kjógenem

Dne 5.11.2014 proběhla mimořádně zajímavá a výjimečná přednáška paní Jadwigy Rodowicz-Czechovské (PL). Bývalá velvyslankyně Polska v Japonsku a expertka na divadlo nó hovořila o své hře Nó na téma Frederik Chopin. V závěru přednášky zahrálo MDK hru Bóšibari (Připoután k tyči).

Divadlo Na Prádle 7.11.2014

Představení pro mimobrněnské diváky zahrnovalo frašky Připoután k tyči (BÓŠIBARI) a Papouškování (KUČIMANE). 

Houby a Přivázán k tyči v HaDivadle

Dne 5.11.2014 poskakovaly neposedné houbičky tentokrát v HaDivadle. Mnohé díky patří nejen obecenstvu, ale především dětem a jejich rodičům.

Národní Galerie v Praze 2014

24. května 2014 sehrálo MDK kjógeny Chrám Inaba a Jamabuši zlodějem tomelů pro kulturní program doprovázející výstavu Národní Galerie Praha - Japonismus v českém umění.

Trvalkový víkend na zámku v Průhonicích

Dvě představení a dva workshopy pro návštěvníky Japonského dne 31. května 2014.

Eigasai 2014

Kjogeny Mandarinky (KÓDŽI) a Lišky z ostrova Sado (SADO KICUNE) na festivalu japonských filmů Eigasai 2014 v Praze.

Animefest 2014

MDK také vystoupilo na Animefestu - festivalu japonské kultury.

Koto a kjógen Na Prádle

19. listopadu 2013 v pražském Divadle Na Prádle vystoupila se členy MDK také profesionální hráčka na tradiční japonské nástroje paní AKIKO WADA - mimořádný zážitek...

foto: Eva Koprová

Buaku-Brno

Společné turné japonských mistrů a členů MDK po Polsku (Varšava, Krakov) a Slovensku (Košice) vyvrcholilo mimořádným zážitkem pro již početnou obec příznivců kjógenu v Brně.

Po českém BÓŠIBARI (Připoutaný k tyči) jsme měli tu mimořádnou příležitost užít si pohled na jeden z nejnáročnějších titulů žánru tradiční japonské grotesky - kjogen BUAKU. Jak sami můžete vidět, závěrečný potlesk zaplněného sálu B. Bakaly ve stoje byl skutečně nelíčení... Děkujeme!!!

BÓŠIBARI : Radek Odehnal, Michal Chovanec, Karel Šmerek

BUAKU: Šime + Motohiko + Ippei Šigejamovi

 

Moravská Zemská Galerie 08/2013

Se svolením autora (Jan Mikolášek) nabízíme ke shlédnutí záběry ze srpnového provedení Bóšibari, Inabadó a Sado kicune. Děkujeme :)

Lunapark 2013

Tyto skvělé záběry nám laskavě poskytla Ivana Hrubešovová. Pořídila je na našem záskoku za výpadek jednoho představení v rámci Brněnského Lunaparku aneb "Divadlo ke kávě". DĚKUJEME!!!

premiéra Inabadó

První adventní premiéra pod dohledem Mistra Motohika proběhla v pátek 7. prosince 2012 v brněnském Divadle Polárka. Po fraškách Busu (Lahodný jed) a Kaki jamabuši (Horský asketa zlodějem tomelů) došlo na novinku našeho repertoáru s názvem Inabadó (Chrám Inaba). Děkujeme za skvělou podporu v hledišti...:)

Brno 14. října 2012

V polovině října 2012 proběhlo v Brně ve velkém sále Divadla Husa na provázku představení, v němž jsme se pokusili zpracovat připomínky z prvních zkoušek s mistrem Motohikem, který u nás bude po devět měsíců působit coby oficiální "vyslanec japonské kultury". Motohiko-san v rámci večera zatančil dva tance "kómai": Cuči kuruma (Vozík na hlínu) a Kyó warambe (Hry kjótských dětí). Zde jsou záběry Petera Bálinta...

úvod: Ondřej Hýbl

1. kómai "Cuči kuruma": Motohiko Šigejama

Šimizu: Igor Dostálek (Tarókadža), Tomáš Pavčík (pán)

2. kómai "Kyo warambe": Motohiko Šigejama

Susugigawa: Karel Šmerek (manžel), Radek Odehnal (manželka), Michal Chovanec (tchyně)

BRNO - prázdniny v centru

Poslední červencový týden jsme přispěli k pestré zábavě na Moravském náměstí v Brně v rámci projektu "Prázdniny v centru". Byla to naše první zkušenost v provedení kjógenu s náhlavními mikrofony (porty). Po Jamabušim přišlo Busu, během něhož se krásně letně rozpršelo, ale diváci, včetně nejmenších, to neodradilo... Zvědavost, jak to s tím "lahodným jedem" dopadne byla větší... :)

Záběry provedl a MDK poskytl pan Filip Blažek www.blazekfoto.cz a celá galerie je k vidění na www.partybrno.cz.

Susugigawa v Ótsu

Milulé léto (2011) jsme si s mistrem Motohikem zahráli v japonském Ótsu na jednom festivalu... Brzy si česko-japonskou Susugigawu (Velké prádlo) užijete v Praze i Brně!

Snímky nafotil a poskytl pan Toru Fujita - amatérský herec kjógenu z Kjóta.

Hrají:

Motohiko Šigejama - žena

Pavčík Tomáš - tchýně

Dostálek Igor - manžel