I v novém roce se budeme snažit o to, co vás už dvě desítky let přivádí do hlediště při našich představeních – a co už šest století činí kjógen stále živým a stále svěžím: překvapit zrak, potěšit sluch a rozeznít srdce… 

Šťastný rok 2020!!!

pf 2020