Venkovský šlechtic posílá sluhu Tarókadžu obstarat na večer sake. Nemá však peníze na zaplacení a u obchodníka již delší čas dluží. Je tedy jen na Tarókadžovi, jakým způsobem, a jestli vůbec, se k soudku dostane. Pán navíc Tarókažovi slíbí první ochutnávku, pokud se mu soudek opravdu podaří obstarat. Sluhova motivace je tedy značná. Vypráví, tančí, zpívá, odvádí kupcovu pozornost, a doufá, že vytoužený soudek pánovi přinese. Pro splnění nelehkého úkolu musí využít veškerý svůj důvtip a fantazii.

Čidori (Kulicí) potěší v měsíci květnu jak brněnské, tak pražské diváky!

14. 5. v 19:30 Buranteatr, Kagjú (Hlemýžď), Čidori (Kulíci) a Jobikoe (Hlas za dveřmi) vstupenky

15. 5. v 19:00 Divadlo Na Prádle, Kagjú (Hlemýžď), Čidori (Kulíci), Kučimane (Papouškování) vstupenky