přehled galerií

Focení plakátů 2015

Jedna z prvních akcí roku pro MDK bylo focení nových fotek na plakáty.

Kodomo Keiko

Záběry ze zákulisí a zkoušek kjógenů s našimi nejmladšími herci. Velké díky rodičům za podporu.

Soustředění Bohdalice 2014

V laskavém přístřeší bohdalické fary se "mladí" pod vedením "nemladých" věnovali nácviku nezvyklých intonací a rytmů, zatímco "staří" se z-v-o-l-n-a chystali na studium kjógenu HLEMÝŽĎ (Kagjú).

Noricuke 2013

Každoročně v lednu se v našem divadle věnujeme škrobení "noricuke". Tentokrát jsme opravdu koukali, jaké to je, když se věci ujme japonský mistr... ta pečlivost však výsledku skutečně sluší! Veliké díky, Motohiko-san!!

Every January we do starching (noricuke) of flexy part of kyogen costume. This time it was work for a real japanese master - and we were just gazing... That thorough care brings amazing results! Big thank you Motohiko-san!!

Lákadlo na Sovy

Workshop podzim 2012

Poslední zářijové dny jsme Vám nabídli dvoudenní workshop pro malé seznámení se s kjógenem "z druhé strany"... Zřejmě díky prodlouženému svatováclavskému víkendu byla účast komorní, leč radostná a opravdu se pracovalo: postoj, chůze, práce s vějířem, rozbíjení mísy... však se sami podívejte - fotografovala a snímky laskavě poskytla Markéta Polášková.