představení

datum / čas:

Sobota
20.4.2013
10:00

Místo:

Klentnice
Sirotčí Hrádek

Program:

POUŤ KE SV. JIŘÍ

Živé sochy

Hra o sv. Jiří

(hrají členové MDK a hosté)