Tisková zpráva

Kjóto, 5. 8. 2016

 Úspěšné hostování Malého divadlo kjógenu v Japonsku.

Souboru se dostalo uznání japonské veřejnosti, kjótského primátora i odborné kritiky.

Český profesionální soubor Malé divadlo kjógenu, zabývající se tradiční japonskou komedií, vystoupil společně s herci rodiny Šigejama v Japonsku. 
První z celkem tří představení uspořádal 27. července v Tokiu odborný institut Nogami při universitě Hosei. Druhé představení proběhlo 30. července v architektonicky mimořádných prostorách Kyoto Station v rámci pokračujících oslav dvaceti let od navázání partnerství mezi městy Kjóto a Praha. Třetí představení, rovněž v Kjótu, se uskutečnilo 31. července, na prestižní scéně divadla nó – Kongó Noh Theater pod záštitou předního kjótského herce Šigejamy Šimeho. Návštěva Japonska byla zakončena 4. srpna oficiálním přijetím českých herců primátorem města Kjóto Daisuke Kadokawa.

 

Tokijské představení bylo určeno především odborné veřejnosti a zahajovalo mezinárodní  teatrologické sympozium pořádané universitou Hósei. Český soubor vzbudil v Japonsku pozornost již letos v lednu, když se stal prvním mimojaponským laureátem divadelní ceny Saikašó – ocenění udělovaného hercům a odborníkům působícím na poli japonského tradičního divadla. Udělení prestižní ceny a mimořádně úspěšné vystoupení českého souboru v Tokiu otevřelo v odborných kruzích debatu nad možnostmi přenosu původních japonských divadelních forem mimo Japonsko. Seriózní studium a autentické provedení původního japonského divadelního tvaru cizinci bylo v hereckých i odborných kruzích dlouho považováno za nemožné. Malé divadlo kjógenu je celosvětově prvním souborem, kterému se podařilo tuto zdánlivě nepřekročitelnou hranici překonat a získat uznání právě v Japonsku. 

Obě kjótská vystoupení pak vzbudila značný zájem veřejnosti i místních médií. Představení na Kyoto Station zahajoval kjótský primátor Daisaku Kadokawa za účasti českého velvyslance v Tokiu pana Tomáše Duba. Poslední červencový den pak Malé divadlo kjógenu vystoupilo jako zvláštní host na festivalu studentů mistra Šigejamy Šimeho. 

Během srdečného přijetí českých herců na kjótské radnici primátor Kadokawa ocenil kvalitu představení a podtrhl, že právě takovýto společný projekt je názornou ukázkou, kam až partnerská spolupráce měst může vést. V roce 1998 se v Praze poprvé setkali čeští zájemci o žánr kjógen s kjótskými herci rodu Šigejama. Dnes v ČR existuje světově ojedinělý profesionální soubor Malé divadlo kjógenu, který tuto formu pravidelně uvádí v českém jazyce a unikátním způsobem ji zařadil do evropského kulturního kontextu.

 

Kjógen je komediální žánr, který vznikl v Japonsku ve 12. – 13. století a generace herců pracovaly na zdokonalování scénářů i herecké techniky dalších sedm století. Výsledkem je čistý komediální tvar, který se hloubkou témat a estetickou úrovní výrazových prostředků blíží spíše vážné hudbě, než komedii, jak ji vnímáme v Evropě dnes. V roce 2001 byl kjógen zařazen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.