harmonogram představení / repertoár

prosinec 2017

datum / časmístoprogram
Pátek
01.12.2017
19:30
Brno
Buranteatr
Kounicova 22

PREMIÉRA KOBU URI 

Sado kicune (Lišky z ostrova sado)

Kaki jamabuši (Horský asketa zlodějem tomelů)

Kobu uri (Prodavač řas) PREMIÉRA

Pátek
08.12.2017
19:30
Brno
Kavárna Trojka
Dominikánská 9

Papouškování v podání studentů kjógenu

Kaki jamibuši (Horský asketa zlodějem tomelů) – herci DK

Kučimane (Papouškování) studenti DK

Neděle
17.12.2017
16:00
Brno
Klub Leitnerova
Leitnerova 2

Dětské studio Divadla kjógen

Kaki Jamabuši (Horský asketa zlodějem tomelů)

Jobikoe (Hlas za dveřmi)

Krátký workshop pro děti a rodiče

Úterý
19.12.2017
19:00
Liberec
Naivní divadlo Liberec
Moskevská 32/18

Kaki jamabuši (Horský asketa zlodějem tomelů)

Kučimane (Papouškování)

Jobikoe (Hlas za dveřmi)